cầu thủ Afghanistan, họ thậm chí còn chưa hề biết đến đất nước mình

Tiếng súng tại Afghanistan vẫn chưa dứt. Hàng nghìn người phải bỏ đất nước đi lánh nạn tứ phương. Cũng vì thế mà đối với những cầu thủ Afghanistan, họ thậm chí còn chưa hề biết đến đất nước mình.

Phần đông tuyển thủ Afghanistan không biết gì về quê hương